Mắt em bị đục pha lê thể em uống thuốc này có giảm ko a. Mắt em có những sợi den va trang trang kho chịu lắm. Bác sĩ bảo em tập sống chung với nó

Mắt em bị đục pha lê thể em uống thuốc này có giảm ko a. Mắt em có những sợi den va trang trang kho chịu lắm. Bác sĩ bảo em tập sống chung với nó
Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi


WIT - TĂNG CƯỜNG THỊ LỰC
GIẢM MỜ, MỎI MẮT