Mình 28 tuổi, mổ cận được hơn 3 năm. thời gian đầu thị lực rất tốt nhưng bây giờ sử dụng máy tính và điện thoại nhiều mình thấy mắt mờ đi, mắt trái mờ hơn mắt phải, lúc làm việc rất khó chịu. Mình có nên dùng thuốc này không và thuốc sẽ hỗ trợ mắt như thế nào

Mình 28 tuổi, mổ cận được hơn 3 năm. thời gian đầu thị lực rất tốt nhưng bây giờ sử dụng máy tính và điện thoại nhiều mình thấy mắt mờ đi, mắt trái mờ hơn mắt phải, lúc làm việc rất khó chịu. Mình có nên dùng thuốc này không và thuốc sẽ hỗ trợ mắt như thế nào
Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi


WIT - TĂNG CƯỜNG THỊ LỰC
GIẢM MỜ, MỎI MẮT