GS.TS ĐỖ NHƯ HƠN

GS.TS ĐỖ NHƯ HƠN
GS.TS ĐỖ NHƯ HƠN
Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam

Với danh hiệu cao quý Thầy Thuốc Nhân Dân được nhà nước trao tặng, GS.TS Đỗ Như Hơn với kinh nghiệm làm việc hơn 40 năm đã đóng góp thành tựu quan trọng trong việc nghiên cứu, chữa trị về mắt cùng các công trình nghiên cứu cấp quốc gia có vai trò thực tiễn trong điều trị tại Việt Nam. 

Ngoài ra, GS.TS Đỗ Như Hơn còn đóng góp vào nền y học Việt Nam với bộ tài liệu đào tạo nhãn khoa cho các thế hệ bác sĩ sau đại học, đặc biệt là lĩnh vực điều trị chấn thương và dịch kính võng mạc.

Quá trình đào tạo

– Học hàm Giáo sư (2014)

– Học hàm Phó Giáo sư (2002)

– Tiến sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội (1992 -1996)

– Thực tâp sinh tại Cộng hòa Pháp (1989 – 1990)

– Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội (1978 – 1980)

– Chuyên ngành Nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội (1973 – 1978)

Quá trình công tác

– Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung Ương (2007 – 2015)

– Phó khoa Chấn thương, Phó Viện trưởng Viện mắt (2000)

– Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung Ương (1980 – 2020)

Sách và công trình nghiên cứu

– Đề tài cấp nhà nước: “Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị một số bệnh lý nhãn khoa”

– Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đào tạo chuyển giao phát triển kỹ thuật dịch kính võng mạc cho một số tỉnh thành phố.

– Xây dựng bộ giáo trình Nhãn khoa dành cho công tác đào tạo sau đại học: CKI, Nội trú, Cao học và bộ giáo trình Điều dưỡng Nhãn khoa dành cho công tác đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa Mắt

mua_wit