Cố vấn chuyên môn

Phó Chủ Tịch Hội Nhãn Khoa TP.HCM
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung Ương
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện mắt TP.Hồ Chí Minh

WIT - TĂNG CƯỜNG THỊ LỰC
GIẢM MỜ, MỎI MẮT