Cố vấn chuyên môn

Phó Chủ Tịch Hội Nhãn Khoa TP.HCM
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung Ương

WIT - TĂNG CƯỜNG THỊ LỰC
GIẢM MỜ, MỎI MẮT

Tên